Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Ny rapport om servicenæringen

17. desember 2014

Det norske folk går på kaffebarer, kafeer, restauranter, puber og barer som aldri før. Ny rapport viser at utelivsbransjen er litt mindre svart enn tidligere. Men andelen utenlandske servitører som serverer deg, stiger og stiger.


Les mer »

Nytt lovforslag om arbeidstid og aldersgrenser

12. desember 2014

Regjeringen har fremmet et nytt lovforslag om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff, og allmenngjøringslovens straffebestemmelser.


Les mer »

Nytt lovforslag om midlertidige ansettelser

05. desember 2014

Regjeringen foreslår å innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder.
Målet er å mobilisere arbeidslivet til å ansette flere av dem som står uten arbeid.


Les mer »
Flere aktuelle saker»
Seminar
20. januar - 21. januar   |  

Nordic Employment Law 2015

For HR professionals working multi jurisdictional it is essential to have up to date knowledge and awareness of the differences that exists in your region of responsibility - even when the mentality and work place identity in the region is as relatively uniform as in Scandinavia.  Les mer »
Mer om seminarer fra Bull & Co »