Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Kristoffer Aasebø er oppnevnt som medlem av fagutvalget i konkurs, pant og akkord til Juristenes Utdanningssenter (JUS).

12. februar 2016

Oppnevnelsen er en anerkjennelse av Bull & Co's spisskompetanse innen dette fagområdet.


Les mer »

EMD aksepterte at arbeidsgiver leste ansattes private meldinger

20. januar 2016

I en fersk dom avsagt av den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) tirsdag forrige uke, kom domstolen til at arbeidsgiver hadde rett til å lese private meldinger sendt via chatteprogram i arbeidstiden.


Les mer »

ROAF fikk delvis medhold i sak mot KOFA i Oslo tingrett

08. januar 2016

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) fikk delvis medhold sak mot Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) etter å ha reist sak om gyldigheten av vedtak nr. 2011/261. Bull & Co ved advokat Rune Nordengen representerte ROAF. 


Les mer »
Flere aktuelle saker»
Seminar
16. februar   |  Frokostseminar

Dataangrep - er dere forberedt? - gratis frokostseminar 16. februar

Det finnes mange trusler mot næringslivet. Den kanskje største og raskest voksende trusselen er dataangrep og datakriminalitet. Hva kan man gjøre for å sikre seg best mulig mot slike angrep?   Les mer »
09. mars - 10. mars   |  Seminar

Nordic Employment Law 2016

For HR professionals working multi jurisdictional it is essential to have up to date knowledge and awareness of the differences that exists in your region of responsibility - even when the mentality and work place identity in the region is as relatively uniform as in Scandinavia. Les mer »
Mer om seminarer fra Bull & Co »