Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Advokat Morten Justad Johnsen inviterer til nordisk idrettsjuridisk konferanse

02. oktober 2015

Advokat Morten Justad Johnsen er leder av Norsk idrettsjuridisk forening. Nå inviterer han til nordisk konferanse om idrettsjuss på Holmenkollen Park  31. oktober-1. november 2015. Juristkontakt har intervjuet Justad Johnsen om seminaret og idrettsjuss generelt. – Idretten har opplevd økt rettsliggjøring de siste årene, sier han.


Les mer »

Bull-partner gjenoppnevnt som leder for uavhengig klagenemd

10. september 2015

Partner Harald Bjelke ble av Kongen i statsråd i 2009 oppnevnt som leder for en uavhengig klagenemd som behandler klager på Medietilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter valgloven.


Les mer »

Høyesterettskjennelse (HR-2015-1104-U) styrker aksjonærenes rettssikkerhet

11. august 2015

Aksjeloven (og allmennaksjeloven) §5-22 fastsetter at en aksjeeier mv. har en rett til å reise søksmål med påstand om at et vedtak av generalforsamlingen er ugyldig. Denne retten gjelder imidlertid bare «realitetsvedtak», ikke forberedende vedtak til dette (eksempelvis om stemmerett). Dette er nå endret gjennom at Høyesterett i en nylig avsagt dom har fastslått at det kan reises søksmål om også det forberedende vedtak med basis i tvisteloven §1-3. Dommen innebærer en bedret rettssikkerhet for aksjonærer generelt.


Les mer »
Flere aktuelle saker»