Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Bull & Co har inngått rammeavtale om juridiske tjenester til medlemmer av Norges Seilforbund

22. juni 2015

Bull & Co har inngått en rammeavtale med Norges Seilforbund som gir rabatterte priser for seilforeninger, seilkretser, klasseklubber og enkeltmedlemmer.


Les mer »

Endringer av 13. juni 2013 i småhusplanen i Oslo er opphevet av Fylkesmannen

16. juni 2015

I vedtak av 15. juni har Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet Oslo Bystyres vedtak om endring av reguleringsplan for Oslo s småhusområder, S-4220, den såkalte småhusplanen. Begrunnelsen for opphevelsen er at det foreligger saksbehandlingsfeil ved at grunneiere i planområdet ikke ble varslet om endringene.


Les mer »

Garantireglene i bustadoppføringslova endres

15. juni 2015

I regjeringens "Strategi for boligmarkedet" varslers det at det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg, som riktignok ikke skal avgi sin innstilling før 1. juli 2016, som skal evaluere garantireglene i bustadoppføringslova.


Les mer »
Flere aktuelle saker»