Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Kurs - salg av virksomhet

27. august 2014

Partner i Bull & Co, Bjarte Bogstad holder i samarbeid med Moore Stephens kurs om salg av virksomhet for regnskapsførere og andre rådgivere. Bjarte bistår primært eiere og selskap med salg og oppkjøp virksomheter, samt ved forhandlinger av kommersielle kontrakter for øvrig. Han har jobbet som advokat siden 1997.


Les mer »

Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli

25. august 2014

1. juli trådte endringene i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Målet er å frigjøre tid til praktisk sykefraværsarbeid på arbeidsplassen. 


Les mer »

Bull & Co feirer 150 år

20. august 2014

Bull & Co er et av Norges eldste advokatfirmaer og feirer i år 150 år. I den anledning har Advokatbladet vært på besøk.


Les mer »
Flere aktuelle saker»