Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Konkurranseklausuler

26. november 2015

Tidligere i år fremmet regjeringen forslag om nye regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler i arbeidslivet. Regler om konkurranseklausuler finnes per i dag i avtaleloven. Kunde- og rekrutteringsklausuler er ikke lovregulert.


Les mer »

Bruk av andres varemerke og logo i markedsføring av produkter

26. november 2015

Utgangspunktet er at innehaver av et varemerke er beskyttet mot at andre bruker et forvekselbart kjennetegn i sin næringsvirksomhet. 


Les mer »

Parallellimport

12. november 2015

Et spørsmål vi ofte får er hvilke regler som gjelder for parallellimport av varer. I denne artikkelen finner du en kort oversikt.


Les mer »
Flere aktuelle saker»