Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Endringer i utlendingsforskriften

16. januar 2015

Nå er det enklere å skaffe kompetent arbeidskraft til Norge. Nye endringer i utlendingsforskriften skal gi en mer smidig rekruttering.


Les mer »

Nytt dopingregelverk fra 1. januar

14. januar 2015

World Anti-Doping Agency (WADA) har vedtatt en ny WADA-kode og nye internasjonale standarder. I tillegg har styret i Norges Idrettsforbund vedtatt en ny forskrift om meldeplikt.
Det nye regelverket trådte i kraft 1. januar 2015.


Les mer »

Endringer i regelverk og satser fra 1. januar 2015

06. januar 2015

Fra 1. januar er det vedtatt flere endringer i regelverk og satser som får betydning for arbeidstakere og stønadsmottakere.


Les mer »
Flere aktuelle saker»