Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Harald C. Bjelke jr. - ny partner i Bull & Co

09. april 2014

Vi har gleden av å meddele at advokat Harald C. Bjelke jr. er ny partner i Bull & Co. Med Harald på laget, styrkes vår ekspertise ytterligere spesielt innen feltene immaterielle rettigheter, medierett og offentlige anskaffelser, sier partner og styreleder Kåre Bjørlo.


Les mer »

EU-domstolen: Datalagringsdirektivet er ugyldig

09. april 2014

EU-domstolen har i går avgjort at datalagringsdirektivet går uforholdsmessig langt og strider med fundamentale rettigheter. I direktivet var det satt krav til at nettilbydere skulle oppbevare trafikkdata om alles bruk av mobiltelefon, e-post og Internett i minimum 6 måneder og maksimalt 24 måneder. Kravet var inntatt for å gi myndighetene bedre verktøy til å bekjempe terror og alvorlig kriminalitet.


Les mer »

Endringer i utbyttereglene mv i aksjelovene

01. april 2014

Det er foreslått endringer/presiseringer i utbyttereglenemv som etter planen skal vedtas denne uke i Stortinget. Her omtales noen av de antatt mest viktigste endringene.


Les mer »
Flere aktuelle saker»