Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

AS Skan kontroll blir en del av Nokas konsernet

14. juli 2014

Nokas kjøper samtlige aksjer i Skan-kontroll. Skan-Kontroll arbeider med håndtering av svinnproblematikk for butikker og har ca 350 ansatte. Ervervet er gjenstand for prøving av Konkurransetilsynet. Andreas Wahl, partner i Bull & Co, har sammen med et team av advokater bistått Nokas både med transaksjonen og finansieringen av oppkjøpet.
 


Les mer »

Endringer i ferieloven fra 1. juli

03. juli 2014

Det er vedtatt endringer i ferieloven med virkning fra 1. juli. Endringene innebærer blant annet at en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien allerede fra første sykedag kan kreve å få sykedagen(e) utsatt som ny ferie senere.


Les mer »

IAM Patent 1000

30. juni 2014

Intellektuell Asset Management (IAM) har nå publisert den tredje utgaven av IAM Patent 1000 - The World's Leading Patent Practitioners 2014. Dette er en guide som identifiserer de beste patent advokatene i sentrale jurisdiksjoner globalt.


Les mer »
Flere aktuelle saker»