Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Storbritannia setter sluttstrek for lovlig omsetning av kopimøbler

20. mars 2015

Britiske selskaper har i en årrekke forsynt resten av Europa med ulisensierte kopier av designmøbler, blant annet danske designklassikere som Egget og Svanen av Arne Jacobsen. Dette har vært fullt lovlig i Storbritannia fordi Copyright Designs and Patents Act 1988 begrenser vernetiden for brukskunst til 25 år etter verket oppstod. Norske forbrukere har som en følge av dette lovlig kunnet bestille kopimøbler fra Storbritannia.


Les mer »

Bull & Co har inngått et samarbeid med Norsk Hyttelag

05. mars 2015

Vi yter juridisk rådgivning til medlemmene og holder også foredrag om aktuelle temaer.


Les mer »

Artikkel i NE om fremleie av næringseiendom

02. mars 2015

Kristoffer Aasebø, partner i Bull & Co Advokatfirma AS, uttaler seg om fremleie av næringseiendom i siste nummer av Nærings Eiendom.


Les mer »
Flere aktuelle saker»
Seminar
17. mars - 14. april   |  Kurs

Arbeidsrett: et mer fleksibelt arbeidsliv

Gjennom endring av regler og praksis blir arbeidsmiljøloven stadig mer fleksibel, og det åpnes i stadig større grad for midlertidige ansettelser, innleie av arbeidskraft og bedre tilpassede arbeidstidsordninger. Optimal tilpasning til de nye reglene kan øke lønnsomheten for din bedrift. Bedrifter som er godt tilpasset de nye reglene vil få en konkurransefordel fordi de kan få lavere lønnskostander. Kurset gir deg en innføring i endringene som er kommet og som er varslet, og forteller deg hvordan du kan tilpasse din virksomhet slik at du får størst mulig utbytte av de nye reglene. Les mer »
15. april - 21. april   |  Kurs

Omstilling i nedgangstider

Kurset retter seg mot styret, ledelse, og økonomiske ledere i bedrifter som er på vei mot, eller har økonomiske utfordringer. Kurset skal vise hvilke muligheter bedriften har til tross for  økonomisk motgang, for eksempel ved å refinansiere gjelden, oppkapitalisere bedriften og beskytte bedriften mot kreditorpågang. Videre vil kurset vise hvilke fallgruver som foreligger, og hva styret og ledelse kan gjøre uten å få personlig ansvar. Les mer »
16. april - 28. april   |  Kurs

IPR: Hvordan beskytte dine immaterielle rettigheter

Kurset passer for alle som jobber med å ivareta bedriftens immaterielle verdier, så som ledere, produktutvikler eller produktsjef, IPR-ansvarlig, juridisk rådgiver eller du som driver eget frima. Kurset gir deg en innføring i de immaterielle rettighetene som for eksempel varemerke, patent, design, mm, og hvordan disse kan beskyttes. Temaet passer både for bedrifter med etablerte varemerker og gründere som er i ferd med å utvikle disse. Les mer »
29. april - 21. mai   |  1 dag

Kontraktsrett: lær å sette opp juridisk holdbare kontrakter i en korrekt språkform

Lær hvordan du kan unngå de vanligste fallgruvene og spare din bedrift for store tap. Du vil lære hvordan du planlegger og gjennomfører en god kontraktsprosess, samt hvordan du kan vurdere og fordele risiko ved inngåelse av avtaler. Stoffet blir presentert på en levende og engasjerende måte med en rekke praktiske eksempler. Les mer »
05. mai - 02. juni   |  1 dag

Offentlige anskaffelser - hvordan skrive bedre tilbud!

Kurset tar opp problemstillinger som er viktige for å vinne offentlige anbud . Relevante regler behandles gjennom praktiske eksempler tatt fra konkurransegrunnlag og tilbud. Deltakerne bør ha deltatt i skriving av tilbud. Kurset lærer deg hvordan du bør skrive anbudet ditt for å få best mulig vinnersjanser. Les mer »
Mer om seminarer fra Bull & Co »