Lån til barn og barnebarn – nyttige råd i forbindelse med selvangivelsen

26. april 2012

Hvis du har gitt barn eller barnebarn lån for at de skal kunne kjøpe egen bolig, er det viktig at dette føres riktig i selvangivelsen.

Hvis det ikke gjøres riktig kan både lånet og rentene på lånet bli ansett som forskudd på arv og utløse arveavgift.

Mange unge har behov for økonomisk støtte for å komme seg inn på eiendomsmarkedet. Finanstilsynet har innført krav om at man må ha 15% egenkapital ved kjøp av bolig. Det har gjort det enda vanskeligere for de unge å etablere seg med første bolig.

For mange vil økonomisk støtte fra foreldre eller besteforeldre være løsningen på dette problemet. I den forbindelse er det viktig å skille mellom gave og lån.

Gave eller lån?
Hvis midlene gis i form av en gave vil det anses som forskudd på arv og utløse arveavgift.

Men hvis midlene gis i form av et lån som skal tilbakebetales med renter og avdrag i henhold til en låneavtale, blir det ingen arveavgift.

Det bør opprettes en skriftlig låneavtale hvor det fremgår hvor stort lånet er, hvordan det skal nedbetales og hvilken rente som skal gjelde.

For lån mellom familiemedlemmer anbefales å benytte normrenten. Fra og med mai d.å. er normrenten 2,25%.

Hvis det avtales lavere rentesats enn normrenten vil rentefordelen kunne bli å betrakte som arveavgiftspliktig gave.

Hvis lånet gjøres rente- og avdragsfritt vil fordelen kunne anses som en gave med inntil ½ ganger folketrygdens grunnbeløp pr år fra hver giver.

Rente- og gjeldsfradrag
Barna må i sin selvangivelse føre opp gjelden som et ordinært lån. De vil da få både gjeldsfradrag i formuen og rentefradrag.

På den annen side må foreldrene eller besteforeldrene føre opp lånet som en utestående fordring, hvilket fører til en økt formue på deres hånd. De vil også bli beskattet for renteinntekten.


Relevant informasjon

Kontaktperson

Aktuelle saker

Se flere 
Se færre 

Kontakt meg

Legg igjen telefonnummeret ditt her så vil en advokat kontakte deg så snart som mulig.

Telefonummer *

Ditt navn *

Saken gjelder...